Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Népirtás Kálisóval

2009.06.04
Népirtas kalisóval talmudi modszerrel 2007 szeptember 13 - csütörtök, 1:46 HOLOKAUSZT ELHÁRÍTÓ ANTIFASISZTA MAGYAR LÉTVÉDÕ KÖRÖK MOZGALOM Ha nincs a mérgezõ kálisó használat miatt világháború, holokauszt sincs! . Alulírt Tejfalussy András dipl, mérnök (1036 Budapest, Lajos u. 115., személyi szám: 1-420415-0215, szül.: Budapest, 1942. 04. 15., an.: Bartha Edit), mint néhai dr. Kovács Pál által megbízott méréstani szakértõ, országos érdekbõl az alábbiakban összegzem az eddigi kárelhárítási vizsgálati eredményeinket: A mérési módszerem, amivel újabban többen is Nobel díjakra pályáznak, kimutatta, hogy a kálisóval mûtrágyázás mérgezi a talajvizet, a talajvíz a növényeket, a kálisóval mérgezett növények pedig mérgezik, ivartalanítják is az állatokat és az embereket . A tananyagok és a média is elhallgatták, hogy Kína és az iszlám országok mûtrágyázásában a kálium használat az egy huszadát sem éri el a viszonylag nagy mennyiségû nitrogén mûtrágya használatnak. A legtöbb más országban viszont a nitrogénnél is több káliumot tartalmazó mûtrágyákat is használnak. Ez súlyos népegészségügyi károkat és gazdasági károkat okoz. A korábbi mérések olyanok voltak, hogy sok évtized alatt sem lehetett kimutatni velük a kálisó tényleges hatását. Sikerült elhallgatni, hogy egy hektárnyi, 2%-os kálium tartalmú talajban mintegy 1,5 millió kg nem mérgezõ kálium van, s hogy ehhez képest az évi 100 kg kálisóval „mûtrágyázás” mégis megmérgezi mind a növényeket, mind azok elfogyasztóit. A mérgezõ kálisót, mérési csalások alapján a „hazai talajok kálium készletének a kifogyása akadályozása” hamis ürügyével szóratják, kb. 1960 óta, a nem kóser ételek alapanyagait termelõ magyar termõterületekre. A kálisóval a többszörösére növelték a mezõgazdaságban a termelési önköltséget. Emiatt eladósodott az egész ország, s a veszteséges termelés miatt a termelési hiteleiket visszafizetni nem képes magyar gazdaságok termõföldjei is a külföldi hitelezõk tulajdonába kerülnek. Lehet, hogy mindez egy hosszantartó országhódítási terv szerves része? Nem kizárt, miután eljutott az USA-ból Magyarországra egy olyan, 1910-re dátumozott program, amely ezt valószínûsíti. Ez az „Alliance Israelitée”-nek tulajdonított program elõírta azt, hogy teljesen birtokba kell venni Magyarországot a „hittestvérek” részérõl. Tehát maga e program nem titkos, csak az titkos, hogy kik szolgálják és hogyan. Van egy mózesi „lassú népirtási” program, lásd: Mózes II. 23. 20-33., amely miközben különleges kenyérrel és különleges ivóvízzel biztosítja a zsidók egészségességét, betegségekbõl kigyógyulását, a nem meddõségét, elõírja az összes más nép „lassanként” kiirtását. A Talmud, a „Zsidó Törvénykönyv” tájékoztat arról, hogy mi ez gyógyító hatású egészségvédõ kenyér és mi az egészségvédõ, gyógyító ivóvíz. Az egészségvédõ, gyógyító hatású kenyér a konyhasóval erõsen sózott kenyér. Az egészségvédõ- és gyógyító hatású ivóvíz pedig a teljesen tiszta esõvíz, azaz a teljesen tiszta, frakcionáltan desztillált víz. Mik lehetnek azok, a népirtó módszerek, amelyek i ellen csupán csak ezekkel teljesen védekezni lehet? Nyilván ezeknek az ellenkezõje. 4/2. Code: „GyilkosokKoztarsasaga Mi lehet ezeknek az ellenkezõje? Nyilvánvalóan a konyhasóval nem kellõen megsózott kenyér (étel) és a nem desztillált, vagyis fertõzõ vírusokat és/vagy mérgeket tartalmazó, nem tiszta ivóvíz. Mind a kettõ bebeszélésével naponta találkozhatunk! A „hiányzó sós ízt” pedig a mérgezõ kálisóval pótolják a nem kóser ételeknél és italoknál, valamint erõsebb ízû fõszerekkel. Manapság látszik, hogy amióta ezeket sikerült megszervezni, 1 millióval megfogyatkozott a hazai magyarok létszáma, miközben szinte valamennyi betegség gyakorisága nagyságrendekkel megnõtt, s a fiatal magyar férfiak egyre nagyobb %-a lett meddõ, s kb. 10 évvel lett rövidebb a magyarok átlagos élethossza, mint az európai átlagos élethossz. Ilyen az olyan ivóvíz, amelybe ürülék fertõzõ vírusai jutnak be, vagyis az olyan vezetékes ivóvíz, amelyet azoknak a folyóknak a vizébõl készítenek, csak homokon történõ átszûrésével, mely folyókba egyre sokasodó szennycsatornákkal egyre több fertõzõ emberi és állati ürüléket, s azok fertõzõ vírusait juttatják be. Eközben folyamatosan elhallgatják azt, hogy a vezetékes vízbe juttatott klór nem tudja ártalmatlanítani a fertõzõ vírusokat. Hazánkban a legtöbb nem kóser só ma már 20-50% kálisót és/vagy fûszereket tartalmaz a konyhasó helyett, bár tiltja az érvényes, de kijátszott MSz-01-10007-82. számú Magyar Szabvány! A Mózes II. 23.-ban a népkiûzésre szolgáló (gyilkos) darazsak helyett hazánkban jelenleg „emberekre is veszélyes madárinfluenza vírussal” fertõzött madarak, s az ilyen vírusokat „oltóanyag gyártás ürügyén” szaporító vírusfertõzött tojások állnak a terroristák rendelkezésére. Kérdés, hogy kik és hogyan õrzik ezt az igen veszélyes biológiai fegyvert! Ha azok õrzik, akik mérgezõ kálisóval kevert szabványsértõ sókkal is irtják a magyarokat, nem sok jóra számíthatunk ezen a téren sem. Ma már lehet tudni, hogy a konyhasó pótlás akadályozása azért is ártalmas, mert besûríti a vért, ezáltal elrontja a keringést, ami pedig a vesemûködést rontja el. Emiatt gátlóik pl. a kálium vesén át eltávolítása is, azaz a kálium mérgezõ mennyiségre szaporodik a vérben és ez tönkretesz egy idõ múlva minden sejtet, minden szervet, s cégül az egész szervezetet is, betegségek sorát idézi elõ. A meddõség okozás alig néhány nemzedék ideje alatt ki tudja pusztítani az egész magyar népet. A korszerû mérések azt is kimutatták hogy a vérkeringésbe túl gyorsan bejuttatott (túl nagy dózisú) kálium megmérgezi a vesét, s mivel emiatt a kálium sem tud kellõ gyorsan kiürülni, tovább mérgezi az egész szervezetet. A kálium túladagolást be lehet szabályozni úgy is, hogy lassanként, fokozatosan pusztítsa el a szerveket. De úgy is be lehet állítani, hogy szívmûködés leállítással azonnal gyilkoljon. A kálium vegyületeivel, pl. a kálisóval mind a két módon lehetséges észrevétlenül gyilkolni. Ugyanis a halál után nem lehet kimutatni a halál tényleges okát, a kálium túladagolást. Azért nem lehet kimutatni, mert ha lassan gyilkoltak a több káliummal, akkor már csak a tönkrement szervek láthatók. Ha gyorsan gyilkoltak a mérgezõ kálium mennyiség felgyorsított infúzióval beadásával, akkor is, a halál után nem mérhetõ vissza, hogy a napi kálium dózis gyorsított beadása okozta a halálos szívmegllást. 4/3. Code: „GyilkosokKoztarsasaga Azért sem lehet utólag kimutatni azt, hogy a kálium gyorsabban adagolása okozta a halált, mert (normális esetben) a vérben a szervezet teljes káliumtartalmának csak a 2%-a van, de ha a gyorsított kálium beadás miatt 3-4%-ra nõ a vér káliumtartalma és emiatt leáll a szívmûködés, a pusztulni kezdõ sejtekbõl olyan nagy mennyiségben áramlik ki kálium (az élõ sejtekben van a kálium 98%-a), hogy ez eltünteti a szívet megállító sokkal kevesebb kálium minden nyomát. Egyre több olyan gyilkosság derül ki, amelyet kórházi ápolók az egyes tankönyvben ajánlott napi kálium dózis gyorsított infúzióval gyorsítva beadásával „végeztek el”. Az egyik ilyen gyilkosságot az EKG-n megmaradt adatok leplezték le. A kálium túladagolás ugyanis jellemzõen torzítja az EKG-t a halál elõtt. Egy másik ápoló, a „Fekete Angyal”, dicsekedni kezdett a kálisóval folytatott sikeres gyilkolásaival, s ez leplezte le. Egyébként mind a ketten „megúszhatták volna” a felelõsségre vonást. Az se lehetetlen, hogy orvosi utasításra is gyilkolnak kálisóval, mivel tanítanak is olyan mértékû „napi káliumdózis beadást”, ami leállíthatja a szívet. Tudományos alapossággal kikísérletezett és a tanszabadság örve alatt betanított gyilkolási módokról van szó, amit például a következõ hivatalos orvosi kiadványok hitelesen bizonyítanak: A lassú kálium túladagolással gyilkolást, s a kálium túladagolás mérgezõ hatásait erõsítõ konyhasó-megvonással való gyilkolást, sok tudományos mérés, kísérlet elõzte meg. Egy Nobel-díjas kutatócsoport és több mint 60 akadémiai publikáció bizonyítja. A Magyar Tudományos Akadémia egyik korábbi elnöke, dr. Szentágothai János orvos neve is megtalálható a módszert és hatásait ismertetõ publikáció felsorolásban. Az általuk elvégzett mérésekkel és kísérletekkel bizonyított, elõre jelzett betegségek azóta megsokasodtak hazánkban. A kiadvány címe: „Technika a biológiában 8, A biológia aktuális problémái”. A mérések eredményeit „A mellékvesekéreg biológiája” cím alatt ismertették. Lásd: Medicina Orvosi Könyvkiadó - Budapest, 1976. A kálium túladagolással való gyors gyilkolás egy másik orvosi könyv alapján meg lett engedve. A fiziológiás infúziós Ringer-oldat élettanilag optimális (ezért „fiziológiás) kálium dózisát „messzemenõleg kevésnek” tanítják, s sokkal nagyobb káliumdózist írnak le optimálisnak. Lásd „Orvostovábbképzõ Intézeti kiadványai 7. Folyadék elektrolit háztartás”. Szerkesztõ: dr. Schwarczmann Pál, a kálium túladagolás betanítója: dr. Boda Domonkos,.a tankönyv lektora. A fiziológiás infúzió antifiziológiásra cserélését bebeszélõ gyilkos szövegek a könyv 142. oldalán találhatók. (Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1968.). A „Fekete Angyal” kisebb „napi kálisó dózissal” gyilkolt, mint az a napi 6-8 gramm (vagy több), amit Boda „általános alkalmazásra javasolt”! Két fõ oka is van, hogy a mérgezõ kálium mennyiséget tartalmazó és konyhasó-hiányos étkezési módokat sikerült ”betanítaniuk” a legtöbb nem kóser étkezésû magyar (és zsidók) ember részére. Az az egyik, hogy valakik „befogalmazták” az hazai Alkotmány jelenlegi változatába, hogy a „tudományos igazságok kérdésében csak a tudományos fórumok illetékesek dönteni”. Ezt azután úgy értelmezik, hogy tudományos mérések adatainak az ellenkezõre hamisítása és ennek alapján való népirtás is mindössze egy „tudományos igazsági kérdés”, amely nem tartozik a bíróságokra. 4/4. Code: „GyilkosokKoztarsasaga Így aztán büntetlenül fertõzhetik a vírusos vezetékes vízzel, s büntetlenül mérgezhetik a kálisó mûterágyákkal és a kálisóval kevert szabványsértõ sókkal a magyarokat, s lehet a káliummal való kórházi gyilkolási is b bûntetlenül tanítani, a tanítási szabadság „alkotmányos jogára” is hivatkozással. Az a másik fõ ok, hogy a „tudatos mérgezés” vádjának a kivédésére „véletlenszerûsítették” azt, hogy melyik nem kóser ételben mennyi a kálium, mennyi bennük a mérgezõ kálisó. A nem kóser sókra ezért nem írják rá, vagy hamisan írják rá a kálisótartalmat. Hamisan oktatják a naponta szükséges káliumpótlást is és a naponta szükséges nátrium pótlást is. Láthatóan kb. olyan arányban hamisítják a tananyagokat és olyan arányban mérgezik a nem kóser sókat, s azokkal az élelmiszereket, milyen arányban a magyarok létszámának a csökkenését elõre jelezték. Ez is valószínûsíti, hogy hazánkban, jelenleg is, a Mózes II. 23. 20-33. szerinti, a zsidók tervezett ország elfoglalásával arányos mértékû „lassankénti” magyar kiirtással „ingatlan szerzés” történik. Arthur Koestler „Sötétség délben” címû 1938-ban írt könyve szerint a következõ világháború a kálisó mûtrágyaként történõ használata következtében fog valószínûleg kitörni. Leírta, hogy a moszkvai perekben kivégeztek 40 olyan tudót, akik felléptek a kálisóval mûtrágyázás ellen. A holokauszt a világháború, vagyis lényegében a kálisó miatt történt. Mivel az új világháború valószínû oka is a kálisóval mérgeztetés, csak ennek az abbahagyása mentheti meg a zsidókat egy új holokauszttól, más nem mentheti meg õket! Jelen irat megküldésével felhívom a jelenlegi köztársasági elnököt az Alkotmány félremagyarázhatósága alapján büntetlenül folytatott magyar nép kiirtás folytatásának az azonnali abbahagyatására. Dr. Sólyom László az Alkotmánybírósági elnökeként nyilvánvalóan részt vett az Alkotmány szövegezésében, s köztársasági elnöki minõségében, ha akarna, fel tudna lépni az ellen, hogy a magyar állami szervek nem fellépnek a magyar népet irtó étkezési diszkrimináció ellen, hanem bûnsegédeznek benne. A részletes bûnügyi dokumentáció a Ptk. 484-487. §. alapján általunk folytatott kárelhárítás keretében közzé van téve az internetes „www.aquanet.fw.hu” honlapunk útján. Budapest, 2006. október 23. Tejfalussy András
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.