Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1.) A mag szellemi erõ, amely kisugárzásával a magyarságra és ezen keresztül az emberiségre hat

2.) A mag célja:

 • a magyarság szellemi erõinek összegyûjtése és egybentartása
 • a magyarság szellemi, tárgyi és természeti örökségének megõrzése, bemutatása és továbbadása
 • a szerves világképen alapuló fenntartható fejlõdés elméleti és gyakorlati kidolgozása

3.) A megvalósítás módja:

 • a mag céljait vállaló egyének és közösségek összefogása, támogatása, szellemi mûhelyek létrehozása az ország határain belül és kívül
 • adatbank a népi hagyaték, a szellemi és természeti értékek megõrzésére
 • a MAG céljainak és eredményeinek terjesztése:
  • saját folyóirat létrehozásával
  • elõadásokkal, személyes találkozókkal, cikkekkel, kiadványokkal
  • Internet hozzáférést nyújtva adatbázisához és kiadványaihoz
  • társszervezeteink és a MAG-hoz csatlakozók segítségével

4.) A MAG kiemelt feladata az elkövetkezõ nemzedékek szellemi és környezeti nevelése, ezért:

 • szellemiségének megfelelõ tanterveket, tankönyveket, anyagokat készít
 • továbbképzést és önképzési lehetõséget biztosít a pedagógusok és az ifjúsággal foglalkozó szakemberek számára
 • táborokat, csereutazásokat szervez a természet, hazánk és szomszédaink megismerésére
 • mindent elkövet az ifjúságot ma érõ káros szellemi és környezeti hatások megszûntetéséért

5.) A MAG szellemi kisugárzása érdekében:

 • segíti a magyar alkotások és szellemi termékek külföldre jutását
 • támogatja a természetjárást és a környezetet nem károsító turizmust
 • kapcsolatokat ápol a hasonló szellemiségû külföldi társaságokkal

6.) A MAG közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól és egyházaktól független szervezõdés

7.) A MAG életcél az embernek, biztonság a családnak,  jövõkép a nemzetnek!